NEWS·最新资讯
2020青年中国行报名延期公告

2020青年中国行报名延期公告    2020年「青年中国行」第八届大学生暑期社会调研实践活动于2020年3月25日至5月31日开放报名。


    特此公告。

                                                                                                                                               青年中国行组委会

                                                                                                                                                    2020年5月10日加入2020青年中国行官方咨询QQ群,报名快又准

QQ.png

扫描二维码,后台回复“咨询”,即可获得群号

返回 青年中国行·最新资讯